Erwin & Asmira

The Wedding Of Erwin & Asmira 10. 06. 2024 Kepada yth: Di Tempat Buka Undangan The Wedding Of Erwin & Asmira 10. 06. 2024 Save the Date With Love “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada […]

Rini & Adhe

The Wedding Of Rini & Adhe 22. 06. 2024 Kepada yth: Di Tempat Buka Undangan The Wedding Of Rini & Adhe 22. 06. 2024 Save the Date With Love “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada […]

Ufhy & Aslan

The Wedding Of Ufhy & Aslan 02. 05. 2024 Kepada yth: Di Tempat Buka Undangan The Wedding Of Ufhy & Aslan 02. 05. 2024 Save the Date With Love “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada […]

Sri & Ari

The Weddding Of Sri & Ari 20. 04. 2024 Kepada yth: Di Tempat Buka Undangan The Wedding Of Sri & Ari 20. 04. 2024 Save the Date With Love “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada […]

Abil & Fajrah

The Weddding Of Abil & Fajrah 18. 02. 2024 Kepada yth: Di Tempat Buka Undangan The Wedding Of Abil & Fajrah 18. 02. 2024 Save the Date With Love “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada […]

Athira & Akbar

The Weddding Of Athira & Akbar 03. 02. 2024 Kepada yth: Di Tempat Buka Undangan The Wedding Of Athira & Akbar 03. 02. 2024 Save the Date With Love “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada […]

Husnul & Rahmi

The Weddding Of Husnul & Rahmi 15. 04. 2024 Kepada yth: Di Tempat Buka Undangan The Wedding Of Husnul & Rahmi 15. 04. 2024 Save the Date With Love “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada […]

Aam & Mail

The Weddding Of Aam & Mail 21. 01. 2024 Kepada yth: Di Tempat Buka Undangan The Wedding Of Aam & Mail 21. 01. 2024 Simpan di Kalender With Love “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada […]

Andi Linda & Ashar

The Weddding Of Andi Linda & Ashar 15. 01. 2024 Kepada yth: Di Tempat Buka Undangan The Wedding Of Andi Linda & Ashar 15 Januari 2024 Simpan di Kalender With Love “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. […]

Risma & Hamsah

The Weddding Of Risma & Hamsah 05. 11. 2023 Kepada yth: Di Tempat Buka Undangan The Wedding Of Risma & Hamsah 05 November 2023 Simpan di Kalender With Love “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada […]